Lad os få en klageinstans for alle former for diskrimination

Indlæg fra det tidlige arbejde med et fælles klageorgan for diskrimination. More…

Menneskerettigheder i relation til homoseksuelles børnefamilier (endelig version)

[En tidligere version havde været sendt til høring i Det Danske Center for Menneskerettigheder, hvilket førte til præcisioner.]

Download notatet:

199610xx_Notat_MR_ift_homoseksuelles_børnefam