Kritik af SSTs udkast til vejledning

Sundhedsstyrelsen har sendt et udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede i høring. LGBT Danmark stiller sig stærkt kritisk og afviser forslaget i sin helhed og laver eget udkast. More…

Reklamer

Høringssvar vedr. sundhedsloven mv. (kønsskifte)

LGBT Danmarks høringsvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.): 20140328_LGBTdk_Hoering_Sundhedsloven