Adoption vedtaget

Med 60 stemmer for og 54 imod vedtog Folketinget i dag, at par af samme køn skal kunne prøves som adoptanter. More…

Adoption: Regeringsforslag

Regeringen fremsætter det lovforslag, den blev tvunget til ved 2008-09 B36. Nogle af V-medlemmerne, som stemte for B36 er nu ministre. Regeringsmedlemmerne, herunder justitsministeren, som havde fremsat forslaget, stemte imod.

Høringssvar

2009-10 L146