Kritik af undersøgelse

Landsforeningen kritisere udformningen af en undersøgelse på vegne af Københavns Kommune om hadforbrydelser, hvor inkluderingen af transpersoner sker på ukorrekt vis.

Download brev:

KK_Borgerrdg_hadforb_unders

Reklamer

Hadforbrydelser: SF-forslag

Der foreslås en række tiltag på forskellige områder. Justitsministeren mener ikke, politiet kan spørge direkte, om man tror, det er en hadforbrydelse, da det kan virke anstødeligt. Et ønske om at indskrive kønsidentitet som konkret beskyttelsesgrund afvises af ministeren med en urigtig påstand om, at det qua meget gamle lovbemærkninger ér inkluderet. Området ér uklart i dansk retsfortolkning.

Høringssvar

2009-10 B50