Civilrets­direktoratet fastlægger praksis

Efter en række prøvesager ved domstolene fastlægger Civilretsdirektoratet praksis om faderskabssager for børn fra jordemoderklinikker.

Download cirkulære:

2003_juni_cirkulaere_faderskab