Svar fra Adoptionsnævnet

Nævnet: Alle par behandles ens.

Download svaret:

20110830_Adoptionsnaevnet_svar

(Opr. henvendelse: Adoptionsnaevnet_brev)

Reklamer