Hadforbrydelser: Opfølgning

Opfølgning på lovbehandlingen.

Supplerende høringssvar

2009-10 B50 opf

2009-10 B50 opf bilag

Reklamer

Hadforbrydelser: SF-forslag

Der foreslås en række tiltag på forskellige områder. Justitsministeren mener ikke, politiet kan spørge direkte, om man tror, det er en hadforbrydelse, da det kan virke anstødeligt. Et ønske om at indskrive kønsidentitet som konkret beskyttelsesgrund afvises af ministeren med en urigtig påstand om, at det qua meget gamle lovbemærkninger ér inkluderet. Området ér uklart i dansk retsfortolkning.

Høringssvar

2009-10 B50