2002-03 L 129 : Fjernelse af statsborgerskabskravet ved registreret partnerskab

Beslutningsforslag om ophævelse af kravet om statsborgerskab eller bopæl her i landet ved registrering af partnerskab. More…