Spm. til Adoptionsnævnet

Henvendelse til Adoptionsnævnet om vurderingen af par af samme køn som adoptanter.

Download brevet:

Adoptionsnaevnet_brev

Reklamer