Analyse af ministersvar om CPR

Mogens Jensen (S) stillede en række spørgsmål til indenrigsministeren om muligheden for kønsneutralt personnummer. Her er kritisk gennemgang. More…