2003-04 L 179 : Lempelse af statsborgerskabskrav ved registreret partnerskab

Ifm. en større regelforenkling på det familieretlige område lembedes statsborgerskabskravede ift. indgåelse af registreret partnerskab. More…