L 60 Supplerende høringssvar

LGBT Danmark har indgivet et supplerende høringssvar som opfølgning på høringsnotatet til L 60 om ægdonation og kastration. More…