2003-04 L 99 : Hadforbrydelser (strafskærpende omstændigheder)

Straffelovsrevision: Indførelse af motiv som strafskærpende omstændighed. More…