Analyse af ministersvar om CPR

Mogens Jensen (S) stillede en række spørgsmål til indenrigsministeren om muligheden for kønsneutralt personnummer. Her er kritisk gennemgang. More…

Reklamer

Hadforbrydelser: SF-forslag

Der foreslås en række tiltag på forskellige områder. Justitsministeren mener ikke, politiet kan spørge direkte, om man tror, det er en hadforbrydelse, da det kan virke anstødeligt. Et ønske om at indskrive kønsidentitet som konkret beskyttelsesgrund afvises af ministeren med en urigtig påstand om, at det qua meget gamle lovbemærkninger ér inkluderet. Området ér uklart i dansk retsfortolkning.

Høringssvar

2009-10 B50