LBL: Stop forskelsbehandlingen af børnefamilier nu

Pressemeddelelse om beslutningsforslag om bringe børn af lesbiske par, der er blevet til ved kunstig befrugtning på klinik, ind under børneloven ift. forælderskab. More…

2006-07 B11: Forælderskab

Forslag til folketingsbeslutning om ligestilling af forældrepar af samme køn: Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage andre fornødne administrative ændringer, der sikrer lesbiske par, der har modtaget kunstig befrugtning på en klinik, adgang til børnelovens anerkendelsesprocedurer. More…