LGBT Danmarks transpolitik

Offentliggørelsen af LGBT Danmarks transpolitik. More…

LGBT i regerings­grundlaget

Den nye regering offentliggjorde i dag sit regeringsgrundlag. Det er interessant læsning med LGBT-briller: For første gang nogensinde nævnes LGBT-området i et dansk regeringsgrundlag. More…

Hadforbrydelser: SF-forslag

Der foreslås en række tiltag på forskellige områder. Justitsministeren mener ikke, politiet kan spørge direkte, om man tror, det er en hadforbrydelse, da det kan virke anstødeligt. Et ønske om at indskrive kønsidentitet som konkret beskyttelsesgrund afvises af ministeren med en urigtig påstand om, at det qua meget gamle lovbemærkninger ér inkluderet. Området ér uklart i dansk retsfortolkning.

Høringssvar

2009-10 B50