2005-06 B 60 : Stedbarnsadoption fra fødsel

Forslag til folketingsbeslutning om adgang til stedbarnsadoption for registreret partner fra barnets fødsel. More…