Europarådet – familiekonference

I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådet afholdtes en konference i Landstingssalen om LGBTI-familier. Konferencen var arrangeret af formandskabet og Europarådets parlamentarforsamling, PACE.

LGBT Danmark benyttede lejligheden til at promovere en mere inkluderende børnelov, som vi har den i Danmark, og som man i de dage var ved at indføre tilsvarende i Finland, hvilket desværre mislykkedes.

Se konferencen i Folketingets videoarkiv: https://mobiltv.ft.dk/video/20171/erd/tv.4361

Programmet for konferencen:

LGBTI-family conf programme

LGBT Danmark: Sag om transmands faderskab er fejlfortolket

I en sag omtalt i Information i fredags, er en transmand blevet forhindret i at registrere sig som far til sit barn, men er i stedet blevet henvist til at lade sig registrere som medmor. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at dette beror på en misforståelse, og foreningen har skrevet til ministeriet for at få bekræftet sin analyse af sagen.

Du kan se analysen og spørgsmålene her: 20170327_LGBTdk_BSM

Tillad ægdonation

 

Skrivelse til Folketingets Sundhedsudvalg om ophævelse af forbuddet mod at en kvinde kan donere æg til sin kvindelige partner. Skrivelsen er suppleret med beretningen fra Anna Louise og Sabine, om deres ulykkelige situation, hvor Anna Louise af uforklarlige årsager ikke kan blive gravid med sine egne æg og altså ikke må få æg doneret af Sabine.

Download dokumenterne:

20160906_LGBTdk_SUU_Ægdonation

20160906_Anna_Louise_og_Sabina

På ft.dk: https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/suu/bilag/707/index.htm