Europarådet – familiekonference

I forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådet afholdtes en konference i Landstingssalen om LGBTI-familier. Konferencen var arrangeret af formandskabet og Europarådets parlamentarforsamling, PACE.

LGBT Danmark benyttede lejligheden til at promovere en mere inkluderende børnelov, som vi har den i Danmark, og som man i de dage var ved at indføre tilsvarende i Finland, hvilket desværre mislykkedes.

Se konferencen i Folketingets videoarkiv: https://mobiltv.ft.dk/video/20171/erd/tv.4361

Programmet for konferencen:

LGBTI-family conf programme

LGBT Danmark: Sag om transmands faderskab er fejlfortolket

I en sag omtalt i Information i fredags, er en transmand blevet forhindret i at registrere sig som far til sit barn, men er i stedet blevet henvist til at lade sig registrere som medmor. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at dette beror på en misforståelse, og foreningen har skrevet til ministeriet for at få bekræftet sin analyse af sagen.

Du kan se analysen og spørgsmålene her: 20170327_LGBTdk_BSM