L 60 Supplerende høringssvar

LGBT Danmark har indgivet et supplerende høringssvar som opfølgning på høringsnotatet til L 60.
Lovforslaget vil gøre det muligt at en kvinde kan donere æg til sin kvindelige partner. Men forslaget stiller krav om medicinsk indikation. LGBT Danmark sætter spørgsmålstegn ved proportionaliteten.

Endvidere problematiserer LGBT Danmark bemærkningerne til lovforslaget, som kommer til at tale om ‘vurderingen af, om en person er transkønnet’. Men Sundhedsstyrelsen har for nylig publiceret sin nye vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold, som netop ikke foreskriver nogen vurdering af, om en person er transkønnet.

Hertil foreslår LGBT Danmark, at der laves en undtagelsesbestemmelse for kastration af personer under 18 år.

Endelig foreslår LGBT Danmark, at uafsluttede ansøgninger om kastration som led i kønsskifte bortfalder.

Download høringssvaret: 20171016_Bem_L60