Dobbeltdonation og forenklet kastration vedtaget

DOBBELT HURRA! Folketinget har i dag vedtaget et lovforslag, som gør det muligt for en kvinde at donere et æg til sin kvindelige partner, ligesom Sundhedsstyrelsen ikke længere skal give tilladelse til kastration som led i kønsskifte. Lovforslaget, som er fremsat af sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), blev vedtaget med 105 stemmer for, 0 imod og 0 hverken for eller imod.

Begge dele af lovforslaget har været ønsker fra LGBT Danmark. I forhold til ægdonation, er det en betingelse, at der er medicinsk indikation, dvs. at den kvinde, der skal føde barnet ikke kan blive gravid med sine egne æg. LGBT Danmark havde foretrukket, der ikke var en sådan betingelse, men er tilfreds med, at en kvinde, der er infertil, nu kan få behandling uanset sin partners køn.

I forhold til kastrationsdelen lykkedes det LGBT Danmark under lovbehandlingen dels at få fjernet en bestemmelse om, at igangværende sager skulle behandles efter de gamle regler, dels at få regeringen til at undsige en sætning i bemærkningerne til loven, hvor der står noget om at vurdere, om en person er transkønnet. I den nye vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold er det helt undgået at stille spørgsmålstegn ved, om en person er transkønnet. Ifølge vejledningen skal der ikke foretages en vurdering af, om en person er transkønnet. Derfor var det beklageligt, at der stod noget sådant i bemærkningerne til loven, men regeringen har under lovbehandlingen præciseret, at det er vejledningen, der er retningsgivende.