2003-04 B 169 : Kirkelig vielse ved registreret partnerskab

Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en mulighed for, at folkekirken og andre trossamfund kan medvirke ved indgåelse af registreret partnerskab More…