Foretræde for Adoptionsudvalget

Foreningen havde foreslået stedbarnsadoption som vej til forælderskab for par af samme køn. Regeringspartierne besluttede, at spørgsmålet skulle drøftes af det siddende Adoptionsudvalg. Udvalget beskæftigede sig med international adoption og placeringen af spørgsmål om stedbarnsadoption her var helt forfejlet.

Justitsministeriet kontaktede de følgende dage Center for Menneskerettigheder om spørgsmålet.

Download notat fra foretræde:

19970422_Møde_m_Adoptionsudvalget