L189: Juridisk kønsskifte – Sundhedsloven

Lovforslag om nedsættelse af aldersgrænse og revidering af sprogbrug. LGBT Danmark fik ændret ikrafttrædelsesbestemmelsen under høringsprocessen. More…

Høringssvar vedr. sundhedsloven mv. (kønsskifte)

LGBT Danmarks høringsvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.): 20140328_LGBTdk_Hoering_Sundhedsloven