Høringssvar om bekendtgørelse om kunstig befrugtning

Landsforeningen redegør for problematiske forståelser af begrebet par i udkastet til bekendtgørelsen.

Download høringssvaret:

HS_2006-BEK om kunstig befrugtning