Notat til DCMR om børnefamilier

Diskussionsnotat og konventionsnotat om menneskerettigheder i relation til homoseksuelles børnefamilier fremsendt til DCMR for drøftelse. More…