2002-03 L152 : Høringssvar

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Download høringssvar:

2002-03_L152_Hoeringssvar_LBL