Rapport fra rigsadvokaten

Behandlingen af sager om overtrædelse af straffelovens § 266 b, lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af race mv., og sager, hvor der er spørgsmål om anvendelse af straffelovens § 81, nr. 6

Meddelelse nr. 2/2011 Dato 14. september 2011 J.nr. RA-2010-609-0080

Rigsadv_Medd_RM_2-2011