Ligebehandlings­nævnet om seksuel orientering

Ligebehandlingsnævnet behandler tre sammenhængende sager om diskrimination på grund af seksuel orientering. Henviser til domstolsprøvelse. More…

Seksuel orientering og kønsidentitet i forhold til særlig social gruppe

Henvendelse til Flygtningenævnets koordinationsudvalg om Flygtningenævnets praksis med at give sekundær status til LGBT-flygtninge i stedet for at anerkende disse som konventionsflygtninge.

Download brev: Brv_LGBTdk_Fln_SOGI_og_social_gruppe