Lovforslag: Kunstig befrugtning

Yvonne Herløv Andersen (CD) fremsatte et forslag uden bestemmelser om lesbiske.

Download:

1996-97-1_L5_Lovforslag

Reklamer