Menneskerettigheder i relation til homoseksuelles børnefamilier (endelig version)

[En tidligere version havde været sendt til høring i Det Danske Center for Menneskerettigheder, hvilket førte til præcisioner.]

Download notatet:

199610xx_Notat_MR_ift_homoseksuelles_børnefam