Danmarks UPR 2016

Danmark har været til FNs universelle periodiske bedømmelse (Universal Periodic Review, UPR).

Forud har været en lang proces for at få inkluderet LGBTI-området i bedømmelsen. Det blev en succes, idet bestræbelserne resulterede i en række konkrete anbefalinger og bemærkninger til Danmark.

LGBT Danmark var sidste sommer med i udarbejdelsen af et fælles dokument, joint stakeholder submission: https://panbloggen.wordpress.com/2015/06/22/joint-stakeholder-submission-for-danish-upr/

Forud for deltagelsen i pre-session i Geneve i december udarbejdedes en two-pager, en kortfattet beskrivelse af vores ønsker til anbefalinger, hvor der dog var mere information end i joint stakeholder, som skulle holdes meget kortfattet: 20151211 UPR LGBT Denmark recomm. Formålet med dokumentet var at have et enkelt udgangspunkt for diskussioner med landerepræsentationer i Geneve.

Forud for selve høringen den 21. januar 2016 afholdtes møder med en række landes ambassader i danmark. I den forbindelse udarbejdedes et udvidet dokument med yderligere information vedr. de forskellige anbefalinger: 20160113 UPR DK brief

Forud for høringen udsendtes også en pressemeddelelse, 20160113 Danmark til eksamen i FN (http://lgbt.dk/lgbt-danmarks-anbefalinger-til-danmarks-menneskerettighedseksamen/)

Umiddelbart efter høringen udsendte foreningen en pressemeddelelse, 20160121 Danmark kritiseres af FN (http://lgbt.dk/danmark-kritiseres-af-fn/)

ILGA udarbejdede en straks en grundig oplistning af anbefalingerne: 20160121 UPR ILGA Denmark 2nd Cycle SOGIE Recommendations (de fik dog ikke Serbien med)

Efterfølgende har FNs UPR-enhed lavet en opsamling af anbefalinger mv. Her er Stephen Wessels sammenskrivning af LGBT Danmarks anbefalinger, de enkelte landes udtalelser på vores område og FNs sammenskrivning af disse udtalelser: 20160223 LGBT DK anbef. og DKs UPR