USA’s højesterets afgørelse om samkønsægteskab

Af Stephen Wessels

Flere af de amerikanske delstater har længe haft love, der ikke anerkender ægteskab mellem personer af samme køn. Enkelte stater har også inden for de seneste år vedtaget nye love, der udtrykkeligt forbyder ægteskab mellem personer af samme køn. Dette har bevirket, at der i nogle lavere retsindstanser i USA er blevet lagt sag an mod flere af delstaterne for denne diskriminering. De fleste af disse retssager blev vundet til fordel for samkønsægteskab. Tilbage var staterne Michigan, Kentucky, Ohio og Tennessee, som ikke anerkendte disse ægteskaber, ej heller ægteskab indgået i andre US-delstater.

Imidlertid fandt 16 samkønsægtepar, ført an af James Obergefell, at de 4 stater forbrød sig mod den amerikanske forfatnings såkaldte 14. Ændring, eller tilføjelse. Denne tilføjelse blev vedtaget allerede i 1866 efter afslutningen af USAs borgerkrig, hvor der igen skulle “sluses” de sydlige udbryderstater tilbage i unionen. Tilføjelsen til forfatningen fastslog, at alle statsborgere i USA er underlagt de føderale love, og ingen delstat måtte vedtage eller gennemføre love, som “begrænser privilegierne og friheder af borgere af de Forenede Stater…”

Derfor besluttede den amerikanske Højesteret d. 26. juni 2015, at de 4 staters love om manglende anerkendelse af samkønsægteskab var ugyldige. Således blev det stadfæstet, at det er en ret for alle amerikanske statsborgere, uanset bopæl, at indgå ægteskab med den person, de måtte ønske, uanset køn.

Download dommen: USA Obergefell vs. Hodges 26 June 2015

Rettens afgørelse gik dog flere af dommerne imod. De udtrykker deres særdeles stærke modstand i selve dommen, og det bliver til over 50 siders modargumenter. De dommere klager over, at delstaterne nu berøves deres egen selvstændighed ved dommen, og at dette er et anslag mod demokratiet.

Reklamer