Praksisændring vedr. 2.5-årsreglen: Vigtigt fremskridt ift. hjemme­insemination

Minister for børn, ligestilling, integration og Sociale forhold, Manu Sareen, oplyser i et brev til partiernes ordførere, at der er sket en praksisændring således 2.5-årsreglen ikke længere skal bringes i anvendelse for regnbuefamilier.

2.5-årsreglen siger, at forældre og barn skal have boet sammen i 2.5 år, før stedbarnsadoption kan finde sted. Reglen er skabt med henblik på adoption af større børn i sammenbragte familier. Men reglen anvendes generelt og dermed også for en regnbuefamilie, der får et barn. I praksis har det betydet, at barnet skulle være 2.5 år gammelt før stedbarnsadoption kunne finde sted.

I 1999 var Danmark det første land, der gjorde det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn. Det skete ved at give adgang til stedbarnsadoption indenfor et registreret partnerskab. Og derfor kom regnbuefamilier under adoptionsloven i stedet for under børneloven.

I 2012 ændredes børneloven, så regnbuefamilier blev omfattet heraf. Loven har ikke sin lige andre steder i verden. Det er dog en forudsætning for adgang til lovens bestemmelser, at befrugtningen sker under en sundhedspersons ansvar. Det betyder, at hjemmeinsemination ikke er omfattet, og derfor vil man – hvis det er det, man ønsker – skulle gennemføre en stedbarnsadoption.

LGBT Danmark har siden begyndelsen af nullerne problematiseret anvendelsen af 2.5-årsreglen i forhold til regnbuefamilier. Foreningen mødtes sidste sommer med Manu Sareen netop om denne problemstilling, hvor svaret var, at man var i gang med at kigge på det. Da det trak ud med at få afsluttet overvejelserne fremsatte EL og SF i indeværende uge et beslutningsforslag om tilsidesættelse at 2.5-årsreglen i forhold til regnbuefamilier, og formodentligt foranlediget heraf sendte ministeren et brev til ordførererne, hvori det bla. hedder:

“Vælger parret derimod at få den assisteret reproduktion gennemført på anden vis [ikke under en sundhedspersons ansvar], kan partneren i stedet blive retlig forælder gennem stedbarnsadoption. Her er der hidtil blevet stillet krav om 2½ års samliv både mellem de voksne, men også mellem partneren og barnet, førend stedbarnsadoption kan gennemføres.

Jeg har tidligere orienteret om, at Ankestyrelsen overvejede, om praksis på området skal ændres. I den forbindelse vil jeg gerne takke for jeres tålmodighed.

Det glæder mig derfor også, at jeg kan konstatere, at det i praksis nu kan lade sig gøre at gennemføre en stedbarnsadoption af et lille barn, som forældrene sammen har planlagt, uden at samlivskravet på 2½ år er opfyldt.”

Der er tale om en praksisændring, som “vil fremgå af en meget snarlig opdatering af vejledningen om adoption.”

Det er meget tilfredsstillende, at der nu kommer denne praksisændring, og det skal blive meget interessant at se vejledningen og de nærmere betingelser for frafald.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at der for nylig er vedtaget et lovforslag fra regeringen om, at ugifte kan adoptere. Dette gælder også ved stedbarnsadoption, og det er således ikke længere nødvendigt at være gift eller i registreret partnerskab for at kunne stedbarnsadoptere.

Endelig er det væsentligt at bemærke følgende passus i brevet fra ministeren:

“Afslutningsvis vil jeg gerne slå et slag for de gode muligheder, der er i børneloven og den vide anvendelsesmulighed, den har. Der er eksempelvis ikke et krav, at behandlingen med assisteret reproduktion foregår på et hospital eller en klinik, blot at der deltager en sundhedsperson, eller at behandlingen foretages under en sundhedspersons ansvar. Behandlingen kan sådan set godt foretages i hjemmelige omgivelser og under rolige forhold, hvis det er det, de kommende forældre ønsker.”

Dette har ikke tidligere været klart.

Brevet fra Manu Sareen til ordførerne: Ministerbrev om 2 års praksis på adoptionsområdet

Tidligere praksisændring i forkert retning: Familiestyrelsens ændrede praksis vedr. 2.5-årsreglen

Beslutningsforslag fra EL og SF: B 59  Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption