Ugifte kan nu adoptere

Alle partier pånær Dansk Folkeparti støttede fredagens vedtagelse af regeringens lovforslag om ugiftes adgang til adoption. Fra 1. januar 2015 bliver det derfor muligt for ugifte par at adoptere. Dette gælder både fremmedbarnsadoption og stedbarnsadoption. Særligt det sidste er relevant for regnbuefamilier, nemlig de regnbuefamilier, der ikke har adgang til børnelovens bestemmelser om anerkendelse af forælderskab, som gør stedbarnsadoption overflødig. Det er typisk familier, der har benyttet hjemmeinsemination, der stadig må ty til stedbarnsadoption.

“Dette er et væsentligt skridt fremad,” forklarer Søren Laursen, forperson for LGBT Danmark. “Hidtil har man skullet være gift eller i registreret partnerskab, hvilket har betydet, at mange har valgt at gifte sig, ikke fordi de ønskede at gifte sig, men for at få mulighed for at blive juridisk forælder til sit barn. Denne forskelsbehandling er nu ryddet af vejen,” uddyber Søren Laursen.

Danmark var i 1999 de første til at gøre det muligt for et barn at have to juridiske forældre af samme køn. Det skete ved, at der blev givet adgang til stedbarnsadoption indenfor det registrerede partnerskab.

Under lovbehandlingen har der været spurgt ind til Ankestyrelsens Familieretsafdelings fastlæggelse af praksis vedrørende den såkaldte 2.5-årsregel, som siger, at man skal have boet sammen 2.5 år før stedbarnsadoption kan finde sted. Dette gælder også barnet, hvilket altså betyder, at barnet først kan stedbarnsadopteres efter 2.5 år. Ministeren, Manu Sareen (RV), har meddelt, at man er i færd med at se på det. LGBT Danmark har gennem mange år kritiseret bestemmelsen og har tidligere på året haft et møde med ministeren desangående. Der er tale om en administrativ praksis og ikke en lovhjemlet regel.

Reklamer