Kritik af SSTs udkast til vejledning

LGBT Danmark finder Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om udredning og behandling af transkønnede stærkt kritisabelt og afviser det i sin helhed. I stedet fremkommer vi med et konkret forslag til, hvordan en sådan vejledning burde se ud.

Læs høringssvaret her: LGBT-DK_20140808_Hoeringssvar_SST_Vejl

Læs bilaget med LGBT Danmarks udkast til vejledning her: LGBT-DK_20140808_Forsl_Vejl-mm-trans

Reklamer