Høringssvar vedr. sundhedsloven mv. (kønsskifte)

LGBT Danmarks høringsvar til lovforslag om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion. (Ændringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.): 20140328_LGBTdk_Hoering_Sundhedsloven