Københavns Kommunes ligebehandlings­politik

LGBT Danmarks høringssvar om Københavns Kommunes ligebehandlingspolitik.

Download høringssvaret her: KK Ligebehandlingsstrategi LGBTdk

Bilag – LGBT Danmarks transpolitik: Transpolitik_LGBT_Danmark_20130303_01

Høringssvarets indhold:

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, takker for muligheden for at afgive høringssvar til Københavns Strategi for fremme af lige muligheder.

LGBT-personer er overrepræsenterede i København: Omkring halvdelen af landets LGBT- personer bor i hovedstadsregionen. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at Københavns Kommune ser til, at dette borgersegment er inkluderet i kommunens politikker.

Det er med tilfredshed, vi ser, at Københavns Kommune anlægger et horisontalt perspektiv på ligebehandling. Det er LGBT Danmarks opfattelse, at en sådan tilgang er vigtig for at undgå at skabe hierarkier diskriminationsgrundene imellem og for at kunne håndtere multipel diskrimination.

Vi bemærker naturligvis også, at der i strategien er eksempler på opmærksomhedspunkter i forhold til LGBT-personer. Dette er blandt andet i forhold til LGBT-personers børnefamilier. Landsforeningen skal i den sammenhæng erindre om, at revisionen af børneloven, der træder i kraft den 1. december, kunne give anledning til at revidere kommunens personalepolitikker, så de er i samklang hermed.

Til gengæld lægger vi også mærke til divergerende perspektiver i forhold til andre eksempler. Flere steder i det fremsendte materiale fremhæves et eksempel på initiativer, der henvender sig til stille piger og aktive drenge. Skønt det sikkert har været berigende for disse to målgrupper, er det dog også initiativer med fokus på kønsstereotype aktiviteter. Det er Landsforeningens opfattelse, at det er nødvendigt at skabe en favnende tilgang til børns oplevelse af køn og udvikling af deres kønsidentitet.

Vi har af ressourcemæssige årsager ikke set os i stand til at lave en minutiøs gennemgang af strategien, men vi vil meget gerne deltage i og bidrage til konkrete initiativer og aktiviteter. Således har vi fx. en god kontakt til og dialog med borgerrådgiveren. Foreningen er dybt engageret i ligebehandlingsområdet både indenfor og udenfor arbejdsmarkedet.

LGBT Danmarks mandat dækker områderne seksuel orientering og kønsidentitet. Først i de senere år er der i samfundsdebatten kommet fokus på kønsidentitet. Som værktøj har foreningen formuleret en transpolitik, som vedlægges.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark
Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Vivi Jelstrup               Søren Laursen

Forperson                 Retspolitisk talsperson