Førstebehandling af L207

Tirsdag den 16. april var der førstebehandling af regeringens lovforslag L 207 om forælderskab i regnbuefamilier.

Regeringen havde på forhånd flertal for forslaget, idet EL støtter det. Men dagens debat tyder på, at det kan gå hen og blive et endog meget bredt flertal, der stemmer loven igennem. LA støtter forslaget. V erklærede sig positive, men ønskede forskellige detaljer afklaret. KF fritstiller sine medlemmer, og ordføreren lod forstå, at man er splittet i spørgsmålet, så der kan også forventes konservative stemmer for. Kun DF afviste forslaget.

DF var dog ikke nævneværdig heldig med sine indvendinger. Men fremhævede særligt to problemstillinger: Dels at en mand, som har givet samtykke til, at en medmor kan få det juridisk forælderskab, kan fortryde sit samtykke. Dels at et barn har ret til at kende sit biologiske ophav.

At man kan fortryde sine beslutninger er ikke særskilt for denne type familier, så det forekommer som et vikarierende argument. At mene at børns kendskab til biologisk ophav kan være et argument imod forslaget er temmeligt uforståeligt, al den stund det er et forslag om at kunne bruge kendt donor. Helt galt gik det for DF, da ordføreren, Mette Hjermind Dencker, spurgte, hvad det næste ville være? At man skulle kunne gifte sig med dyr? Med den slag argumenter spillede DF sig naturligvis helt af banen. I øvrigt synes det som om, det ikke er gået op for DF, at lovforslaget på enestående vis giver fædre mulighed for at beskytte deres faderskab, nemlig i form af den aftale, der kan indgås på forhånd.

Dagens klareste og sagligste indlæg kom fra Karen Klint (S), som dels redegjorde præcist for forslaget, del afværgede spørgsmålene fra DF med konkrete argumenter. Særligt bemærkelsesværdigt var hendes bemærkninger i ordførertalen om, at man arbejder på i efteråret at gennemføre ændringer af reglerne om donation, således mænd, der benytter lovforslagets bestemmelser, kan blive omfattet af reglerne for homolog insemination (dvs. insemination med sæd fra ens partner). På grund juridiske teknikaliteter, skulle disse mænd ellers omfattes af standardreglerne for sæddonorer, hvilker er problematisk, dels ift. omkostningerne for screening, dels ift. at kunne donere, hvis man har haft sex med mænd. Dette spørgsmål er nu rejst i salen.

Anne Baastrup (SF) indledte sin ordførertale med at nævne de mange familier, der de seneste år har kontaktet hende og forklaret om deres problemer og usikkerhed.

Både ELs Pernille Skipper og LAs Thyra Frank (hvis ordførertale blev læst op af Villum Christensen (LA)) bemærkede problemet med 2.5-årsreglen, som strengt taget ikke vedrører lovforslaget, men som ligger i samme område. Det er bemærkelsesværdigt, at ministeren, Karen Hækkerup (S), i sin opsamling nævnte, at det er en administrativ bestemmelse, som kan ændres administrativt, og at Ankestyrelsen kigger på sagen.

Alt i alt en meget positiv førstebehandling, hvor kun DF skejede ud.

Reklamer