Regnbuefamilier og barsel

LGBT Danmark har fået en repræsentant i regeringens udvalg om øremærket barsel. Udvalgssekretariatet havde mandag den 8. april inviteret de NGO-er, der er medlem af udvalget, til et særligt møde, med henblik på at drøfte særlige problemstillinger indenfor disses arbejdsfelter.

Landsforeningen havde i den forbindelse udarbejdet et notat, som kort opridser udviklingen ift. barsel og sætter ord på vigtige forhold. Fra RFSL havde vi indhentet oplysninger om de svenske forhold: Som noget særligt, er det i Sverige muligt for ikke-juridiske forældre at få del i orloven. Dette var overraskende for mødedeltagerne og vakte interesse. Beskæftigelsesministeriet vil tage dette op, når de drøfter området med deres svenske kolleger.

  • I Danmark og Norge kan kun juridiske forældre få del i orloven.
  • I Sverige kan juridiske forældre, forældremyndighedsindehavere og partnere til juridiske forældre eller forældremyndighedsindehavere få del i orloven. 

Det aktuelle lovforslag om regnbuefamiliers forhold betyder en anerkendelse af, at regnbuefamilier kan være mere end to personer, der får børn, og dette kunne tale for, at man også her overvejede muligheden for, at familierne fik flere valgmuligheder i valget af fordeling af orloven.

Download barselsnotatet her: LGBTdk barsel 01

Reklamer