LGBT Danmarks transpolitik

[Af Transpolitisk Udvalg. Bragt på lgbt.dk]

Retten til at være den du er!

Kendskabet til transkønnede er mangelfuldt og bygger ofte på forældede, fordomsfulde og fejlagtige opfattelser og holdninger. Det betyder, at transkønnede som gruppe er ringere stillet end andre borgere. Det må der gøres op med, og det er nødvendigt med tiltag på mange niveauer. LGBT Danmark beskriver 21 områder, hvor der er behov for forbedring af transkønnedes forhold.

Toneangivende menneskerettighedseksperter så som FN’s højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, og forhenværende menneskerettighedskommisær i Europarådet, Thomas Hammarberg, har taget afstand fra tvungen medicinsk og kirurgisk behandling som betingelse for anerkendelse af en persons kønsidentitet.

LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner er enige. Med vedtagelsen af Argentinas banebrydende kønsidentitetslov den 8. maj 2012, og senest Kammarrättens dom den 19. december 2012 i Sverige, der fastslog, at sterilisation som betingelse for kønsskifte strider imod Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, har nitten lande afskaffet krav om kirurgiske indgreb.

Hammarberg påpegede imidlertid allerede i 2009, at der er brug for en række tiltag for at sikre transkønnede en værdig tilværelse. Europarådet og Europaparlamentet sætter eksempelvis spørgsmålstegn ved psykiatriens rolle i forhold til transkønnede.

Landsforeningen har i dag udsendt sit katalog over politikker til forbedring af transkønnedes vilkår såvel som en oversigt over lovgivning, der i dag regulerer området til en lang række beslutningstagere og medier.

Download transpolitikken: Transpolitik_LGBT_Danmark_20130303_01

Love mm. som er relateret til transpolitikken: Love_mv_beroert_af_LGBT_Danmarks_transpolitik_20130224

Følgebrev ved udsendelsen af transpolitikken: Foelgebrev_Transpolitik_LGBT_Danmark_20130307

Reklamer