LGBT Danmark i regeringsudvalg

Regeringen nedsætter et bredt udvalg af arbejdsmarkedets parter og oandre organisationer, som skal analysere konsekvenserne af en indførelse af øremærkning af ret til barselsdagpenge.

Det er ikke udvalgets opgave anbefale øremærkning eller ej, men derimod at udrede tematikker i forbindelse med en sådan øremærkning.

Konkret drejer det sig om en øremærkning af den økonomiske kompensation i forbindelse med basel i den del af orloven, som kan deles mellem de to forældre.

LGBT Danmark har fået plads i udvalget, idet et af de områder, udvalget skal se på er “særlige problemstillinger, der knytter sig til enlige forældre, forældre, der ikke bor sammen med deres børn, samt homoseksuelle forældre”.

Download udvalgskommissoriet her: Bilag 1 Kommissorium for udvalgsarbejde om oeremaerket barsel

Nyhed fra Beskæftigelsesministeriets hjemmeside: Udvalgsarbejde om øremærket barsel

Reklamer