SUU S66: Om Norges regerings LGBT-handlingsplan

[Kilde: http://www.ft.dk/samling/20121/almdel/SUU/spm/66/index.htm]

SUU, Alm. del spørgsmål 66

Spørgsmålets ordlyd: 

Vil ministeren forholde sig til den norske regerings handlingsplan for “Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, jf. SUU alm. del – bilag 476 (2011-12), herunder om muligheden for at udarbejde en lignende handlingsplan i Danmark?

Svar

Dato: 19. november 2012
Enhed: Sygehuspolitik
Sagsbeh.: SUMIHO
Sags nr.: 1210855
Dok nr.: 1078411

Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg har den 24. oktober 2012stillet følgende spørgsmål nr. 66 (Alm. del) til ministeren for sundhed og fore-byggelse, som hermed besvares.

Spørgsmål nr. 66:
“Vil ministeren forholde sig til den norske regerings handlingsplan for ”Bedrelivskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012, jf. SUUalm. del – bilag 476 (2011-12), herunder om muligheden for at udarbejde enlignende handlingsplan i Danmark?”

Svar:
Jeg kan fuldt ud tilslutte mig de synspunkter om mangfoldighed og ligestilling,der ligger bag den norske regerings handlingsplan. Arbejdet med at fremmemangfoldighed og sætte ind over for diskriminering hører imidlertid under lige-stillingsministerens ressort.

For så vidt angår handlingsplanens elementer vedrørende homoseksuelles,biseksuelles og transpersoners sundhedsforhold kan jeg oplyse, at der ikke iDanmark i samme omfang som i Norge har været rettet særligt fokus på sund-hedsproblemer relateret til det at være lesbisk, bøsse, biseksuel ellertransperson. Der er derfor heller ikke iværksat den vifte af initiativer som i Norge.

Ud fra en grundlæggende forståelse af, at de nævnte problemstillinger måkunne imødekommes inden for de generelle sundhedstilbud til hele befolknin-gen, finder jeg imidlertid ikke umiddelbart, at vi i Danmark skal udarbejde enlignende handlingsplan – også fordi en sådan handlingsplan i sig selv af noglekan opfattes som diskriminerende over for denne persongruppe.

Regeringen har i regeringsgrundlaget meldt ud, at man ønsker at undersøgemuligheden for juridisk kønsskifte uden krav om kirurgisk indgreb. Initiativet,der således har fokus på transpersoners rettigheder, er et udtryk for, at rege-ringen ønsker at fremme seksuel ligestilling.

Med venlig hilsen
Astrid Krag   /   Irene Holm
Reklamer