LGBT-flygtninge: Nyt statusvalg

Flygtningenævnet vil nu henregne LGBT-personer til særlig social gruppe. More…

Reklamer