Ligebehandlings­nævnet og seksuel orientering

Ligebehandlingsnævnet afgør sag om forskelsbehandling på grund af seksuel orientering. Indklagede dømt. More…