Fernandas asylsag genåbnet

[Bragt på lgbt.dk – 23-09-2012. Se også artiklerne Asyl i Danmark og Fernanda Milán får asyl]

Af Søren Laursen

 

I januar i år blev Fernanda Miláns asylsag afgjort i Flygtningenævnet. Forud var gået en lang proces, som havde ført til afslag i Udlændingestyrelsen, et afslag som automatisk ankes til Flygtningenævnet.

LGBT Danmark har fulgt sagen meget længe og også lavet indlæg i sagen. “Jeg var højst overrasket over afslaget i nævnet,” forklarer Søren Laursen, asylrådgiver i LGBT Danmark. “Jeg mener sagen var velbelyst og at det er indlysende, at Fernanda er i fare og har brug for det internationale samfunds beskyttelse. Jeg synes nævnet har afvist sagen med en meget ‘asylteknisk’ forklaring, og at man overser eller tilsidesætter nogle væsentlige grundvilkår.”

Flygtningenævnet er den instans i Danmark, der træffer den endelige afgørelse i asylsager, og afgørelserne kan derfor ikke ankes. Den eneste måde at komme videre på er at få sagen genåbnet, men det er i almindelighed nærmest umuligt. Det kræver, at der fremkommer væsentlige substantielt nye oplysninger i sagen.

“Det er et problem,” forklarer Søren Laursen, “for jeg synes jo grundlæggende, man traf en forkert beslutning i nævnet, og at sagen på de foreliggende oplysninger skulle have givet asyl. Men når den er afvist, skal man have nye oplysninger, og nye oplysninger vil typisk være mere af det samme og dermed ikke substantielt nye – det er jo Kafkask. Derfor har vi sammen med Fernanda siden januar forsøgt at skaffe oplysninger fra kilder i Guatemala, som har kunnet uddybe den konkrete risiko, som Fernanda er udsat for. Først for nylig er der kommet svar. ”

I den seneste måneds tid har Fernandas sag været genstand for en offentligt eksponering i dagspressen, ligesom der er ført kampagner og lavet demonstrationer.

Flere af landets dygtigste asyleksperter har gennemgået sagen med henblik på at vurdere muligheden for en genoptagelse, men disse har været skeptiske. “Hvis man kender lidt til området, så ved man, at genoptagelse generelt er nærmest umuligt, og at afvisninger om genoptagelser normalt begrundes ret sporadisk. Man skal derfor have rigtigt gode kort på hånden for at komme nogen vegne,” uddyber Søren Laursen. “Jeg forstår helt og holdent den skepsis der er kommet til udtryk og begrundelsen for den. Jeg kender også udmærket systemet, og man skal jo ikke stikke en asylansøger blår i øjnene, hvis det alligevel er udsigtsløst – det ville være dårlig rådgivning. Det er dog som sagt min opfattelse, at Fernanda vitterligt har brug for beskyttelse, og derfor har jeg insisteret på at der skulle gøres et forsøg. Derfor indsendte jeg, efter aftale med advokaten og på vegne af Fernanda, en begæring om genoptagelse.”

Flygtningenævnet har fået adskillige henvendelser i sagen, blandt andet fra ILGA Europe, og de har nu valgt at genåbne den.

“Det er en glædelig beslutning, og den eneste rigtige beslutning,” mener Søren Laursen. “Det er min opfattelse, at Fernanda hele vejen gennem sagen er blevet forkert behandlet. I mine øjne ser det ud som om, at man ikke forstår transpersoners vilkår rundt om i verden – og heller ikke herhjemme. Det er et fundamentalt problem. Jeg var den danske landeekspert i et stort, tværeuropæisk forskningsprojekt om LGBT-asylansøgere i Europe, og selv i dette forum, var der meget lidt fokus på transkønnede ansøgere. Det betyder, det er forfølgelsesmønstre og asylbegrundelser for LGB-personer, der tegner billedet, desuagtet der er grundlæggende forskel på LGB-sager på den ene side og T-sager på den anden side. ”

“Jeg håber, en fornyet nævnsbehandling af Fernandas sag vil føre til en forståelse af den risiko hun står overfor og behovet for beskyttelse. Hvis det sker, vil det være en succes for de aktivister, der har gjort en stor indsats for at få transpersoner som asylansøgere på lystavlen,” slutter Søren laursen.
___________

LGBT Danmark rådgiver LGBT-asylansøgere i Danmark, ligesom man arbejder politisk nationalt og internationalt med emnet.
Søren Laursen er retspolitisk talsperson og asylrådgiver i LGBT Danmark og tidligere medlem af Flygtningenævnet.

Søren Laursen: “Persecution and Neglect“, artikel om transpersoner som asylansøgere. Fra afslutningskonferencen for det tværeuropæiske forskningsprojekt om LGBT-asyl, “Fleeing homophobia”

Om LGBT-asyl Panbloggen

http://tlounge.dk/save-fernanda/   T-Refugee Project

Stærk, stædig, sej og sårbar! Magasinet Danner