Asylaftalen har et LGBT element

[Bragt på lgbt.dk]

Regeringen, Enhedslisten og Liberal Alliance har indgået en aftale om asyl, som blandt andet skal sikre bedre forhold for børnefamilier i asylprocessen.

Aftalen har fået et LGBT-element. Der er nemlig kommet et punkt ind om indkvartering:

Aftaleparterne er enige om følgende:

[…] Det skal endvidere sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet til at varetage særlige hensyn ved indkvartering, f.eks. af asylansøgere der tilhører seksuelle minoriteter og transkønnede

“Det er et meget tilfredsstillende punkt”, forklarer Søren Laursen, retspolitisk talsperson for LGBT Danmark, “for det har i praksis altid været et problem. Vi har fx. set bøssepar, der har måttet omflyttes fra det ene asylcenter til det andet, fordi de blev chikaneret, og der har i den seneste tid været fokus på transkønnedes helt urimelige behandling, hvor asylansøgeren Fernanda blev placeret i mandeafdelingen med voldtægt til følge.”

Download aftalens fulde tekst: 20120919_Aftaletekst-asyl