Familiestyrelsens ændrede praksis vedr. 2,5-årsreglen

I forsommeren 2012 indløb en henvendelse om ændret praksis, således statsforvaltningerne ikke længere ville dispensere for 2.5-årsreglen ved stedbarnsadoption, hvor en bekendt var benyttet som sæddonor. Forældrene ankede afgørelsen til Familiestyrelsen og henviste i den forbindelse til tidligere afgørelser fra styrelsen. Men styrelsen svarede:

Vi bemærker i den forbindelse, at vi ikke kan kommentere på konkrete adoptionssager, der vedrører andres personlige forhold. Vi kan imidlertid oplyse, at vi er opmærksomme på, at vi i enkelte tilfælde, i tiden efter 1. juli 2009, fejlagtigt har truffet afgørelser, der er i overensstemmelse med principperne og praksis fra tiden inden lovændringen. Vi kan kun beklage, at dette er sket og henholde os til, at sådanne afgørelser ikke er udtryk for praksis.

(Ankestyrelsens Familieretsafdeling, 2012-07-19)

Landsforeningen anbefalede en fornyet henvendelse og lod medsende en støtteskrivelse (download her: Stedbarnsadoption_og_2.5-aarsreglen ).

Styrelsen fastholdt imidlertid sit afslag

Vi lægger fortsat vægt på, at I ikke opfylder betingelserne i adoptionslovens § 8 a, fordi sæddonor ikke er anonym, som gør at de almindelige regler om stedbarnsadoption bør fraviges.

Vi mener heller ikke, at LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner i foreningens støttebrev anfører forhold som vi ikke allerede har redegjort for i vores afgørelse af 19. juli 2012, hvor vi nøje har redegjort for nuværende og tidligere praksis samt lovgivning.

(Ankestyrelsens Familieretsafdeling, 2012-08-23)