Møde med indenrigs­ministeren om cpr

CPR-kontoret ligger under økonomi- og indenrigsministeriet. Den 27. juni 2012 var LGBT Danmark til møde med økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager om anvendelsen af kønsneutralt personnummer.

Det er ministeriets opfattelse, at en ophævelse af reglen om kønsangivelse i personnummeret vil koste et tocifret millionbeløb, hvilket der ikke er midler til.

Samtidig arbejder både tiden og ministeriet for, at begrænse anvendelsen af cpr-nummeret  bredt. I dag, hvor der er risiko for identitetstyveri osv., er det for risikabelt, og man søger at fremme fx. nemid. Samtidig bliver det mere almindeligt, fx. i politisammenhæng, at arbejde med biometriske data. En udfasning af den brede anvendelse af cpr-nummeret betyder således, at det juridiske køn ikke eksponeres ad den vej.

Ministeriet sendte et opfølgningsbrev: 20120705_INM_LGBTdk_mødeopfølgning