Ikkeanonym doantion mulig

Af Søren Laursen [bragt på lgbt.dk (opdateret begge steder)]

Ændring af lov om kunstig befrugtning.

 Nu er også lovforslaget om kunstig befrugtning blevet vedtaget. Det betyder to gode nyheder for regnbuefamilierne:

1) Der er nu mulighed for frit af vælge anonym eller ikkeanonym sæddonation.
2) Man skal ikke mere møde personligt op til vejledning før stedbarnsadoption.

Loven om kunstig befrugtning sagde tidligere, at kun anonym donation var mulig. Da loven kun vedrører klinikker, der drives under en læges ansvar, kunne jordemoderklinikkerne tilbyde behandling med åben donorsæd, men disse klinikker kan alene tilbyde insemination, ikke IVF (reagensgalsbehandling) eller andre metoder, hvor befrugtning sker udenfor kvindens krop.
Fremover kan alle tilbyde behandling med såvel anonym som ikkeanonym donorsæd. Det betyder, at også ved IVF-behandling og lignende, kan der anvendes ikkeanonym donorsæd.

LGBT Danmark har klaget over, at det ikke er blevet muligt at bruge en bekendt som donor. En sådan løsning er med vedtagelsen indført for heteroseksuelle par, men det fremgår specifikt af bemærkningerne til loven, at det ikke gælder for par af samme køn. Årsagen er, at man er i gang med en gennemgribende revision af familieretten i forhold til regnbuefamilier. Det gælder fx. også i forhold til det nys indførte kønsneutrale ægteskab, hvor retsvirkningerne stadig er dem, man har som registrerede partnere. Det er ikke enkelt at gøre lovgivningen inkluderende, og derfor har man besluttet ikke at ændre på disse regler endnu. Landsforeningen påpegede i sit høringssvar, at det er vanskeligt at se, hvorfor anvendelsen af en bekendt som donor ikke allerede nu skulle gøres tilgængelig for par af samme køn, når den skabes for par af modsat køn.

Hidtil har man skulle til vejledning i statsadministrationen forud for stedbarnsadoption. Det har mange oplevet meget nedværdigende, idet vejledningen bestod i advarsler om, hvad det betød at give samtykke til stedbarnsadoption – en temmelig bizar situation, når man nu endelig har fået stiftet sin familie.

LGBT Danmark påpegede i sit høringssvar, at det oprindelige forslag  var problematisk, idet det sagde, at donor ikke måtte være nært beslægtet med den anden biologiske forælder. I mange regnbuefamilier er det fx. en bror til den ene part i et lesbisk par, der donerer til den anden part. Dette er genetisk set uproblematisk, og lovteksten blev derfor ændret til at sige, at donor og modtager ikke må være genetisk nært beslægtede.

Loven træder i kraft 1. oktober 2012. Punktet med fremmøde i statsadministrationen gælder for børn undfanget efter denne dato.

Reklamer