Ægteskabslov i høring

Af Søren Laursen [Udgivet på lgbt.dk]

Tilfredsstillende forslag fremlagt.

 Regeringen har nu udsendt lovforslag vedr. kønsneutralt ægteskab i høring. Det er en udmøntelse af regeringsprogrammets punkt om dette. Og udførelsen må siges at være meget tilfredsstillende. Det indeholder en række elementer.

Det bliver muligt for to personer af samme køn at indgå ægteskab. Lov om registreret partnerskab ophæves, og det bliver muligt at konvertere et eksisterende partnerskab til et ægteskab. Det bliver muligt at blive viet enten borgerligt eller i kirken.

Indførelsen at kønsneutralt ægteskab bliver en totrinsraket, idet ikke alle retsvirkninger kommer med i første omgang. Mere specifikt, viderefører man i første omgang partnerskabslovens bestemmelse om, at bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, ikke gælder for ægteskab (tidl. partnerskab) mellem to personer af samme køn. Dette skyldes først og fremmest, at man vil have afdækket konsekvenserne ift. andre love, særligt børneloven. For at kvalificere andet trin af raketten, iværksætter regeringen derfor en udredning om dette.

Som et vigtigt punkt, som LGBT Danmark har kæmpet for lige siden tilblivelsen af partnerskabloven, fjernes tilknytningskravene. For det registrerede partnerskab gælder bestemmelser om, at mindst den ene partner skal være dansk statsborger og være bosiddende i Danmark. Noget tilsvarende gælder ikke for det nuværende ægteskab. Disse bestemmelser bliver ikke videreført i det kønsneutrale ægteskab, hvilket er meget tilfredsstillende.

Til gengæld videreføres en asymmetri mellem partnerskabet og ægteskabet, men dette er positivt: Det bliver sådan, at et samkønsægteskab indgået i Danmark, altid kan opløses her, hvis parternes hjemland ikke anerkender samkønsægteskab. Selvom partnerskabsloven ophæves, vil udenlandske partnerskaber, der er indgået efter love, der er sammenlignelige med den danske partnerskabslov, fortsat blive anerkendt som partnerskaber. Under de tidligere regeringer har det været uhyre svært at få dem til at vedligeholde listen over, hvilke landes partnerskaber man anerkender. Dette bliver der forhåbentligt rettet op på.

Det er meningen, loven skal træde i kraft 15 juni.

Samtidig med ophævelse af partnerskabsloven og revideringen af ægteskabsloven indføres i lovgivningen, at en præst af samvittighedsgrunde kan undlade at medvirke ved en vielse af et par af samme køn.